Célok

Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése és támogatása elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. Szükséges a nem formális és informális tanulást, valamint az egész életen át tartó tanulást elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása elsősorban oktatóterek, foglalkoztatók és a programokat segítő eszközpark kialakítása révén.

A cél:

  • a kulturális intézmények egész életen át tartó tanulást segítő programjainak támogatása,
  • a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek támogatása,
  • hátrányos helyzetűek alap- és szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése,
  • olvasási szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése,
  • az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

Célcsoportok:

  • a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és
  • az egész életen át tartó tanulásban résztvevők

Célértékek: