Bemutatás

A projekt címe: Bölcsőde és óvoda fejlesztés a Térségi Intézményi Társulásnál

A projekt száma: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00004

Kistelek város célja a térség kulturális, oktatási és szociális ellátási központjává válni, ennek megfelelően járási központként integrálja és összehangolja a járás ez irányú feladatellátását és fejlesztéseit.

A fő cél, a minőségi, magas színvonalú neveléshez, oktatáshoz szükséges környezet biztosítása a térségben. E fejlesztések célja tehát olyan modern, energiatakarékos, költséghatékony épületek létrehozása, melyek integrált funkcionális belső tereikkel megteremtik a lehetőségét és infrastrukturális feltételét a ráépülő szakmai tartalomfejlesztéseknek. A fejlesztés másik fő célja a foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés támogatása azáltal, hogy az édesanyák vissza tudnak térni a munka világába, mivel rendelkezésre áll majd a megfelelő számú férőhely a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben.

A projekt célja, hogy komplex módon segítse a Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézménybe járó gyermekek testi-lelki fejlődését, integrált nevelését. A projekt feladata, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekek integrálódását. Támogassa az édesanyákat, hogy a munka világába való visszatérésük biztonságosan, gördülékenyen történhessen.

A projekt számszerűsíthető eredményei:

  • Kisteleken 7 fős mini bölcsődei csoport kialakítása új épületszárnyban
  • Pusztaszeren a meglévő 5 fős egységes óvoda-bölcsődei csoport helyett 7 fős mini bölcsődei csoport kialakítása
  • Pusztaszeren tornaszoba kialakítása (1db)