Kistelek város honlapja

Archívum

Meghívó nyilvános, rendkívüli testületi ülésre
2018-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli ülésére, amelynek

Időpontja: 2018. március 14-e (szerda) 15:30 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége, (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak (póttagjainak) megválasztása
 2. A Kistelekhez tartozó lakott területen kívüli, 96019 számú kerékpárút kezelésének átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek
 3. Egyebek

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

A rendkívüli ülés indokoltsága, hogy az 1. napirendi pont esetén a döntést a testületnek 2018.03.19-ig meg kell hoznia, a kerékpárút esetében pedig mihamarabbi döntést vár az átvenni szándékozó leendő üzemeltető.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. március 12.

Nagy Sándor s.k., elnök

Sajtóközlemény - Kárpát-medencei Kegyeleti park kialakítása Kisteleken
2018-03-06

Kistelek Városi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00009 számú, Kárpát-medencei Kegyeleti Park létrehozása Kisteleken című támogatási szerződés keretében 100 000 000 Ft pályázati forrást nyert kegyelti park és temetkezési múzeum, valamint szabadtéri színpad kialakítására. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás.

A projekt célja, hogy összegyűjtse, és széles körűen bemutassa a Kárpát-medencében élő népekre, etnikai csoportokra és a különböző tájegységek lakóira jellemző sírokat, sírjeleket és sírépítményeket, és a legkorszerűbb múzeumtechnikai eszközöket is fölhasználó áttekintést nyújtson a sírok és sírépítmények fejlődésének, változásának történeti és néprajzi összefüggéseiről.

A megvalósuló projekt eredményeként olyan Kárpát-medencei kegyeleti hely jön létre, amely méltó módon állít emléket az egykor itt élt embereknek, népeknek, kultúráknak. A 100 m2-es látogatóközpont interaktív elemekkel várja majd látogatóit Kisteleken, az Árpád utcában. A projektből megvalósuló szabadtéri színpad és a hozzá kapcsolódó történelmi színjátékok helyszíne a Rákóczi utca végén található szabadidős tér lesz

A projekt során turisztikai szakértő is segíti munkánkat.

Az elkészült objektum vérhatóan 2019. év elejétől lesz látogatható.

Bővebb információ: www.kistelek.hu

Meghívó - Nyilvános testületi ülésre
2018-02-15

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános (és zárt) ülésére, amelynek
Időpontja: 2018. február 15-e (csütörtök) 14:00 óra
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége
           (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2018. év.
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
 3. Tájékoztatás a polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságáról, a 2018. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 4. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 5. Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontjai, a nyári nyitva tartás időpontjainak elfogadása
 6. Döntés támogatott pályázatról - Kárpátia Kincsesház (Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16)
 7. Csatlakozási szándék bejelentése a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásához
 8. Egyebek
  1. Támogatási kérelmek
   1. Rákóczi Szövetség
   2. Trombitás Istvánné
  2. Városi Nyugdíjas Klub székhelyhasználatának megerősítése
  3. Tájékoztatás házrész eladásának felajánlásáról (6760. Kistelek, Munkácsy u 1./A)

Zárt ülés:

 1. Lakásbérleti szerződések: döntések

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.
A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok, kérelmek) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2018. február 12.                                                                         
                                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Integrált térségi gyerekprogram indult a Kisteleki Járásban
2018-02-08

A Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 2017. november 01. napjával indította el 5 éves gyermekszegénység elleni programját, melyet 400 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósít meg. 

Az EFOP-1.4.2-16-2016 pályázati felhívásra beadott, majd támogatásban részesített programcsomag (EFOP-1.4.2-16-2016-00010) célja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem - a szegénységben élők későbbi életlehetőségeinek megalapozása, segítése a szegénységi kockázatok csökkentésével, a hiányosságok kompenzálásával, az esélyegyenlőség alapelveinek szem előtt tartásával. A helyi szükségleteket és adottságokat figyelembe véve kialakított program elsősorban a gyermekeket érintő különböző ágazatok szolgáltatásainak minőségi és mennyiségei fejlesztését, összehangolását tartalmazza.

A projekt munkatársai az elkövetkező 5 évben a Kisteleki járás minden településen, Kisteleken, Bakson, Balástyán, Csengelén, Ópusztaszeren és Pusztaszeren számos olyan szabadidős és fejlesztő programot, tábort, kirándulást valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekek képességeinek mind teljesebb kibontakoztatását, valamint előmozdítják a szegénység és a kirekesztődés minél teljesebb kiszorítását.

További információ kérhető:
Horváth Petra, projektmenedzser
telefonszám: 06/20/393-4744
e-mail cím: horvathp@kistelek.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY - „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban”
2018-02-08

Kistelek Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető a Kisteleki Járás településeinek önkormányzataival, a Kisteleki Napsugaras Szociális Szövetkezettel, a Térségi Intézményi Társulással és a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményével konzorciumi partnerségben „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” címmel 2017-ben pályázatot nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 pályázati felhívásra, melynek megvalósítására a konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A 2018. január 1-én indult, 3 éves projekt átfogó célja a leszakadó térségek és csoportok felzárkóztatása, a területi elmaradásból származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén.

Kistelek kistérség 6 településén megvalósuló program célcsoportja a járás teljes lakossága, óvodás kortól egészen az idős korosztályig. A projekt a felnőttek részére lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon és képzéseken való részvételre, míg a gyermekek és iskolások számára számos szabadidős, iskolán kívüli szemléletformáló és fejlesztő foglalkozásokat biztosít. Az óvodások részére az úszásoktatáson kívül mozgáskoordinációs és zeneovi foglalkozásokon való részvételre is lesz lehetőség. A programcsomag mindezek mellett nagy hangsúlyt helyez az élethosszig tartó tanulás, az ökotudatosság, az egészséges életmód iránti igény kialakítására és népszerűsítésére.

A projekt munkatársai az elkövetkező 3 évben a Kisteleki járás minden településén számos olyan kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programot és képzést valósítanak meg, amelyek segítik a gyermekeket és felnőtteket is képességeik mind teljesebb kibontakoztatásában, valamint előmozdítják a területi elmaradásból származó hátrányok csökkentését.

Kistelek, 2018. február 8.
Mészáros Gábor - szakmai vezető

Kárpát-medencei Kegyeleti park kialakítása Kisteleken
2018-01-04

Kistelek Városi Önkormányzat TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00009 számú, Kárpát-medencei Kegyeleti Park létrehozása Kisteleken című támogatási szerződés keretében 100.000.000 Ft pályázati forrást nyert kegyelti park és temetkezési múzeum, valamint szabadtéri színpad kialakítására. A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású.

A projekt célja, hogy összegyűjtse, és széles körűen bemutassa a Kárpát-medencében élő népekre, etnikai csoportokra és a különböző tájegységek lakóira jellemző sírokat, sírjeleket és sírépítményeket, a legkorszerűbb múzeumtechnikai eszközöket is fölhasználó áttekintést nyújtson a sírok és sírépítmények fejlődésének, változásának történeti és néprajzi összefüggéseiről.

A megvalósuló projekt eredményeként olyan Kárpát-medencei kegyeleti hely  jön létre, amely méltó módon állít emléket az egykor itt élt embereknek, népeknek, kultúráknak,-

A projekt jelenleg előkészítési szakaszban tart,a kiviteli és engedélyes tervek készítése folyamatban van.

A szakmai megvalósulás sikere érdekében turisztikai szakértő is bevonásra került.

Igényelhető a civil szervezetek 2018-as önkormányzati támogatása
2017-12-27

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

Dokumentáció letöltése

Tájékoztatás a szavazókörök változásairól
2017-12-21

Tisztelt Választópolgárok!

A Csongrád Megyei Területi Választási Iroda felhívására elvégeztük Kistelek Város közigazgatási területén működő, Csongrád 03. számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó szavazókörök felülvizsgálatát. Az erről készült határozat és mellékletei 15 napig tekinthetők meg.

Határozat megtekintése

Tisztelettel:

Dr. Nagy Rusztem Zoltán sk.
HVI vezető

Meghívó - Településképi Arculati Kézikönyv lakossági véleményezés
2017-12-13

Kistelek Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyvének lakossági véleményezésével kapcsolatos lakossági egyeztetést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Kistelek város lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

Az egyeztetés helye: Kistelek Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő Terem

Időpontja: 2017. december 21. (csütörtök), 8.00. óra

Tisztelettel,

Nagy Sándor
Polgármester

Meghívó - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
2017-12-12

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 21-én, 8.30 órai kezdettel tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

 Napirend:
1.    A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
2.    Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2017. november 30.

                                Rostás István s.k.
                                         elnök

Meghívó - Közmeghallgatás
2017-11-14

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én (szerdán), 16.30 órai kezdettel tartandó KÖZMEGHALLGATÁSÁRA melynek, helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.).

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15.30 órai kezdettel kerül sor/

Közmeghallgatás napirendje:

 1. Tájékoztató Önkéntes Tartalékos Területvédelmi Rendszerről Kistelek Járást érintően
  / Hraska Gábor alezredes, Csongrád Megyei Előkészítő Törzs részlegvezetője/
 2. Antal Imre Kistelek Város Plébánosa Kistelek Városát érintő gondolatai, jövőbeni elképzelései
 3. Polgármesteri tájékoztató a települést érintő kérdésekről, jövőbeni tervekről, feladatokról
 4. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2017. november 14.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Felújításra kerül a Művészetek Háza Kisteleken
2017-10-26

Kistelek Városi Önkormányzat „Kistelek Városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza – rekonstrukciója” című projektje 47.896.455 Ft támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretén belül. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott.
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében a Kistelek, Petőfi u. 8. szám (hrsz.:2442/A) alatt lévő Művészeti Iskola épülete kerül felújításra.

Az évek óta egyre sikeresebben működő intézmény munkájának köszönhetően megnövekedett a szolgáltatásokat igénybevevők és a látogatók köre. Mára nem csupán a település és a járás, hanem a tágabb környezetünknek is szolgálatában áll. Az egyre bővülő kapcsolatok és szolgáltatások már megyei és országos szinten is elismerést váltottak ki.

A támogatásnak köszönhetően a Művészeti Iskolának helyt adó épület tetőfedése lecserélésre kerül, a lábazati és homlokzati falazat hőszigetelése megoldottá válik, a meglévő elkorhadt nyílászárók korszerű fa szerkezetűre válthatók, a fűtésrendszer pedig korszerű, energiatakarékos termálvízfűtésre vált.

A korszerűsítési munkák várhatóan 2018. január hónapban kezdődnek el és augusztus végén fejeződnek be.

A projekt célja, hogy a Kistelek Város központjához tartozó épület külső felújításával megfeleljen a mai kor követelményeinek, ennek segítségével a településkép vonzóbbá tétele, a megújuló energia hasznosításával pedig a fenntartási költségek csökkentése. A Művészetek Házának korszerűsítése, energiatakarékossá tétele hozzájárul a közösségi élet feltételeinek, az intézmény által biztosított szolgáltatások körülményeinek javításához és az intézménybe érkezők igényeinek szélesebb körű kiszolgálásához.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. október 1. – 2018. szeptember 30.

Domonics János s.k. - projektmenedzser

Lakossági egyeztetés a Településképi rendeletről
2017-10-26

Kistelek Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi Rendelete készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásról szóló lakossági egyeztetést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Kistelek város lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

A fórum helye: Kistelek Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő Terem
Időpontja: 2017. november 7. (kedd), 16.00. óra

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál,  ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó jellemzőit, a településképi szempontból elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, valamint a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

A TKR rendeletben a város egészére vonatkozó általános szabályok mellett lehetőség nyílik az egyes településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó részletes szabályok megfogalmazására is, így például részletesen lehet rendelkezni benne a városközpont, a település építészeti, képi megjelenésére vonatkozóan.


 


T Á J É K O Z T A T Á S

Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot; Kistelek Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TAK építészeti útmutató, mely az egyes településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó példák bemutatásával a minőségi építkezések irányába mozdíthatja el az épületállományt. Ennek során bemutatásra kerülnek mind a település építészeti örökség megmaradt épületei, elemei, mind a modern építészeti követelményeknek megfelelő, ám a város építészeti hagyományaihoz megfelelően illeszkedő új épületek, illetve épületrészletek.

A TAK egyik legfontosabb célja az egyes városrészek, eltérő karakterű területek jellemző képének, épített értékeinek bemutatása, s ehhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazása. Az ajánlások betartása esetén minőségi új épületek jelenhetnek meg, s az új építkezésekkel, felújításokkal, átalakításokkal, bővítésekkel megújítható, de egyúttal meg is őrizhető a jellegzetes kisteleki városkép.
Éppen ezért fontos a TAK utolsó fejezetében a (helyi) jó példák bemutatása, melyek inspirációt jelenthetnek az építtetőknek, beruházóknak, legyen szó lakóépületekről – családi és társasházakról egyaránt –, vagy intézményekről.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.
 
A TKR integrálja a korábban több önálló helyi rendelet előírásait, a helyi védett építészeti örökségre vonatkozó előírások mellett rendelkezik a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési szabályokról, az építkezést megelőző kötelező (főépítészi) szakmai konzultáció szabályairól, a helyi építészeti örökség megőrzése érdekében létrehozható támogatási alapról, s annak felhasználásáról. A településképi rendeletbe kerülnek át továbbá a –korábban a helyi építési szabályzatban szereplő – településképi követelmények is, nevezetesen az épületek tömegformálására, anyaghasználatára vonatkozó szabályok, a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok, az egyéb műszaki berendezések (klímakészülékek, parabolaantenna, szerelt kémények, napelemek, stb.) elhelyezésére vonatkozó szabályok, valamint a közterület alakításának szabályai.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, a TAK készítése zajlik. Ehhez kapcsolódóan továbbra is várjuk minden érdeklődő előzetes véleményét, észrevételét, javaslatát, elsősorban a kisteleki lakosok, kisteleki székhellyel bejegyzett civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről.

A város történetét, fejlődését a fontosnak ítélt épületek által bemutató régi képeslapokat a tervezők részére bocsátotta az Önkormányzat. A város épületeire vonatkozó további terveket, dokumentációkat, egyéb (archív) anyagokat szívesen veszik mind a tervezők, mind az Önkormányzat.

Lakossági tájékoztató a szennyvízberuházásról
2017-10-17

Tisztelt Kisteleki Lakosság!

Majdnem két év telt el azóta, hogy a város legnagyobb beruházása befejeződött. 2015. október 30-án átadásra került a kisteleki csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep, amely azóta rendeltetésszerűen működik. Még 3 év van hátra a garanciális időszakból. Ezen időszak alatt továbbra is lesz lehetőségünk kijavíttatni az esetlegesen felmerülő hibákat, problémákat, ahogy ezt az elmúlt 2 évben is megtettük. Vannak olyan, a beruházással összefüggő garanciális javítások, melyeket már most látunk, de célszerű a város érdekében a garanciális idő végére ütemezni, melyeket akkor érvényesíteni fogunk (pl.: a jelenlegi kisebb süllyedések).

Már érezhetőek és kézzel foghatóak a környezetvédelmi célú projekt pozitív hatásai: tisztul a talaj, kevésbé szennyezett a talajvíz és a szintje is elfogadható mértékben csökkent.

Sokuk előtt ismert tény, hogy a beruházás a Kistelek és Térsége Víziközmű-társulat és Kistelek Városi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A társulat 2006-os létrejöttét, annak szükségességét jogszabályok, illetve az akkori pályázati feltételek határozták meg. Működése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő volt és – miután a feladatát ellátta – 2017.06.01-ei dátummal, a zárómérleg elfogadásával, és az elszámolási eljárás lefolytatásával törlésre került a cégnyilvántartásból. A beruházás idején, a kivitelezési munkák alatt, majd azt követően is több alkalommal történtek ellenőrzések a szakmai és a törvényességi felügyeletet ellátó szervek részéről. Az önkormányzatot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) minden részletre kiterjedően ellenőrizte és a támogatás felhasználását megfelelőnek, jogszerűnek találta.  A társulatot – lakossági kérelem alapján – a cégbíróság és az ügyészség is ellenőrizte. Az úgynevezett törvényességi felügyeleti eljárás alapos volt: kiterjedt a társulat működésére, a küldöttgyűlési határozatokra, az érdekeltségi hozzájárulás mértékére és annak felhasználására is. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a társulat működését mind a cégbíróság, mind az ügyészség jogszerűnek találta, egyetlen esetben sem állapítottak meg a hatályos jogszabályba ütköző szabálytalanságot.

A beruházás és a társulat működésének ideje alatt társulati és önkormányzati oldalról is többször került sor lakossági tájékoztatóra, többek között az érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeg felhasználásával kapcsolatban is. A beruházás befejeztével és a társulat megszűnését követően most szükségesnek látom összefoglalt, a lényeges elemekre koncentrált tájékoztatást adni, tekintettel arra is, hogy a városban valótlan, minden jogi, gazdasági és ésszerűségi alapot nélkülöző hírek, információk jelentek, jelennek meg. A szennyvízberuházás kapcsán a választás közeledtével egyesek saját politikai ambícióik, népszerűségük növelése érdekében igyekeznek, félinformációk terjesztésével, valótlan módon a lakosságot félrevezetni.

Erre tekintettel kérem, hogy minden esetben győződjenek meg az információk hitelességéről.

A lakosság többségének megelégedésére elkészült szennyvízberuházást, minden igyekezetünk ellenére sem sikerült 100%-ban pályázati forrásból megvalósítani. Mind a lakosságnak –a kiinduláskori 220.000 Ft-hoz képest jelentősen csökkentett 80.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás formájában, hasonlóan a körülöttünk megvalósított más települések beruházásaihoz -, mind az önkormányzatnak plusz forrással kellett hozzájárulni a költségekhez, melyről a társulati küldöttgyűlés és az önkormányzat is határozatával szabályszerűen döntött és ennek megfelelően került sor az elszámolási eljárás (zárómérleg) megtételére is.

Nem pályázati forrásból épült meg további két öblözetet érintő csatornahálózat és a közcélú beruházással összefüggésben egyéb forrásból kellett megvalósítani út-helyreállítási programot, elsősorban a budapesti mérnökökből álló műszaki ellenőrök előírásai alapján.  Ennek keretében 11.980 m2 új aszfaltréteg helyreállítására került sor 9 utcát érintően, valamint 10.297 m2 nagyságrendben 16 utca tekintetében készültek útfelújítások, útalappal ellátott ún. „MACADAM” utak. Az utak mentén 1,5-1,5 m szélességben padkaépítés történt.

Mindezt a lakosság mellett a város képviselő-testülete döntésével még további több tízmillió forinttal támogatta annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne maradjon a városban szilárd útalap és burkolat nélküli utca.

A fentiekre tekintettel -a megjelent valótlan híresztelések ellenére- nincs sem jogi, sem gazdasági lehetőség a már egyébként is csökkentett összegű 80.000 Ft lakossági érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésre, ugyanis ez a rögzített módon felhasználásra került a beruházásnál.
Tény egyúttal az is, hogy az idáig nem fizetők aránya csekély (a tényleges összbekötési 2823 számhoz képest, annak csak közel 3,5 %-a rendezetlen) a lakosság többségéhez képest, mely utóbbi lakosoknak ezúton is köszönöm a pozitív hozzáállását.

A Polgármesteri Hivatal a hatáskörében lévő adók módjára történő végrehajtási eljárást minden nem fizető lakos esetén lefolytatja, jogszabályi kötelezettsége alapján.

Végül, de nem utolsó sorban ezúton is köszönöm azon lakosoknak az együttműködését, akik partnerek voltak a sikeres beruházásunk megvalósításában. Egyúttal el kívánom azt is mondani, hogy a város életében ezen beruházás volt az egyik legkomolyabb, legnagyobb volumenű beruházás, mely már csak a 10 éves intervallumból kiindulva is mindvégig politikasemleges beruházásként került lebonyolításra, ezért a támadások helyett az építő jellegű segítséget szívesen vettem, vettük volna.

Kérem a Tisztelt Lakosságot tájékoztatásom tudomásul vételére és arra, hogy a beruházással kapcsolatos hiteles tájékoztatás érdekében minden esetben engem, Kistelek Város Önkormányzatát, vagy a Polgármesteri Hivatal illetékeseit keressék, akik készségesen állnak rendelkezésükre.

Kistelek, 2017. október 17.            

Tisztelettel:
Nagy Sándor - polgármester

Bursa Hungarica 2018 - Kiírásra került az ösztöndíjpályázat
2017-10-02

Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-09-28

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. szeptember 28.-a (csütörtök) 14:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. A mezőőri őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  A VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” pályázati felhívásra benyújtásra került „Kistelek városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza - rekonstrukciója” című pályázatának önerő biztosítása
 2. Kollázs Művészeti Alapítvány támogatásának módosítása
 3. Pályázatok benyújtása, önerő biztosítása a Magyar-Román határon átnyúló INTERREG pályázati konstrukcióban
 4. Egyebek

Zárt ülés

 1. Lakásbérletekkel kapcsolatos tájékoztatás

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.
A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Nagy Sándor elnök

Kistelek Város Önkormányzata csatlakozik az ASP központhoz
2017-09-07

A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program által nyújtott támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosításához az állam támogatást biztosít.

Az ASP rendszer bevezetésének célja az adminisztratív feladatok komplex csökkentése, az országos szintű bevezetés, valamint az átláthatóság növelése. A rendszer gazdaságilag és technológiailag is kedvező az önkormányzatok számára, mivel a beruházási költsége elég magas ahhoz, hogy önerőből lehessen megvalósítani. Az ASP szolgáltatás esetében a nem magát a programot kell megvásárolni és feltelepíteni a gépre, hanem egy távoli szolgáltatótól vehetők igénybe az előírt alkalmazások.

A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt. A beszerzett eszközök előkészítése megkezdődött, az átállási munkálatok az ASP rendszerre folyamatosan biztosítva vannak.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó ünnepi nyílt testületi ülésre
2017-08-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének Ünnepi nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. augusztus 19.-e (szombat) 18:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal –  Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 • Rostás László kitüntetése a Kisteleki Cigány Kisebbségért végzett munkája elismeréséül
 • Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2017.  augusztus  16.         
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-07-11

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. július 12.-e (szerda) 14:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. TOP-3.2.1-16 felhívásra "Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" című pályázat beadása
 2. VP6-19.3.1-17 felhívásra „EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ TURIZMUS- ÉS  HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS című pályázat beadása
 3. TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
 4. Döntés TOPBILDERING Ipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
 5. Egyebek, végleges adás-vételek

Zárt ülés

 1. „Kistelek Közbiztonságáért” díj kitüntetés adományozása                                                     
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. július 10.         
                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
2017-07-06

A Kistelek Városi Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projektje 7.000.000 Ft támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program jóvoltából.

A támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt.

A pályázat biztosítja az önkormányzat számára a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítását.
Magyarország kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást.

Az ASP központhoz való csatlakozás 2017. június 1-jén elkezdődött.

A csatlakozáshoz szükséges IKT eszközök beszerzésre kerültek (12 db munkaállomás, 14 db kártyaolvasó, valamint 1 db switch eszköz), amik beüzemelésével a csatlakozás megfelelően tud megvalósulni. A szabályozási keretek kialakításához, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításához, az adatok javítását és migrációját külsős szakemberek segítségével látjuk el. A rendszer gördülékeny használatához az illetékes munkatársak oktatáson, képzésen fognak részt venni.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Kistelek, 2017. július 3.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Szűrés

AJÁNLÓ