Kistelek város honlapja

Archívum

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 29. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2016. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása
 4. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a választások óta végzett tevékenységéről, a jövőbeni elképzelések felvázolása és közös találkozási, együttműködési pontok, programok keresése, megjelölése Kistelek Városi Önkormányzattal, annak Képviselő-testületével
 5. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 6. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.
 7. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 8. Döntés hadisírokkal kapcsolatos pályázat pontosításáról
 9. Egyebek
  -    adás-vételek
  -    döntés terület átminősítésről (Vásártér)

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása /Kistelek Ifjúság tér 4./

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 14. (kedd) 13:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 2. Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 3. 2650/83 hrsz – adásvétele Kistelek Városi Önkormányzat (eladó), valamint a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.,(vevő) között
 4. Egyebek

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Munka Köz - Színházi előadás a Klebelsberg Művelődési Központban
2017-02-24

Március 25. - 19.00 óra
Korognai Károly: Munka Köz ( Vígjáték két részben)

Jegyek elővételben kaphatók az előadás helyszínén: Klebelsberg Művelődési Központ.

Jegy ára :1500 Ft.

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-21

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 22. (szerda) 15:00 óra helye:Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.). 

Napirend:

 1. Tájékoztatás a polgármester 2016. évben igénybe vett szabadságáról, a 2017. évre vonatkozó szabadság ütemezésének jóváhagyása
 2. Városi rendezvénynaptár összeállítása
 3. Térségi Közös Igazgatású Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodája és Bölcsődéje óvodáiban, bölcsődéjében felvételre jelentkező gyerekek beíratásának időpontjai
 4. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelem benyújtása
 5. Egyebek
  1. Hozzájárulás az Együtt a Romákért Egyesület helyiséghasználatához
  2. adás-vételek
  3. pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2017. február 17.      

Nagy Sándor - polgármester                                            

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-02-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. február 08-a (szerda) 14:30 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 

Napirend:

 1. Polgármester illetményének (költségtérítésének) megállapítása
 2. Alpolgármesteri illetmények (költségtérítések) megállapítása
 3. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek megállapítása 2017. év.
 5. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
 6. Egyebek:
  1. -adás-vételek
  2. -pályázati döntések

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-01-24

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. január 25. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. 2017. évi költségvetés előkészítése
 2. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Egyebek
  1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
  2. Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részvény vételi ajánlata
  3. adás-vételek
 4. Könyvtár vezetői pályázat elbírálása (zárt ülés)
 5. Vígh József rendkívüli települési támogatás fellebbezésének elbírálása (zárt ülés)
 6. Lakás bérletek (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k.  elnök

Tájékoztatás - Igazgatási szünet
2016-12-20

K i v o n a t, mely készült Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 07. napján megtartott 17. sz. nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

194/2016. (XII.07.) Kt.sz. normatív határozat
Tárgy: Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére

A Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére ” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 1. A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalban 2016. december 22. napjától 2017. január 02. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
 2. Az igazgatási szünet időtartama alatt - 2016. december 22. (csütörtök)-2017. január 02. (hétfő) -
  Kistelek Város Polgármesteri Hivatalában az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
 3. A Képviselő-testület a polgármesteren keresztül felkéri az aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot előzetesen, jelen határozat közzétételével tájékoztassa.

Határidő:    azonnal, de legkésőbb 2016. december 21., ill. folyamatos
Felelős:     polgármester, aljegyző

Határozatról értesítést kap:

 • Nagy Sándor polgármester
 • Dr. Nagy Rusztem aljegyző
 • lakosság a jegyzőkönyvi kivonat közzétételével

  Kmf.

   Nagy Sándor s.k.                           Dr. Nagy Rusztem s.k.
      polgármester                                       aljegyző        

Meghívó - Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének Közmeghallgatása
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én, 8.00 órai kezdettel tartandó Közmeghallgatására.

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

Napirend:

 1. A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
 2. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2016. november 28.


                                Rostás István
                                     elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-12-06

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2016. december 07. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).
 
Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete hatályon kívül helyezése
 2. Tájékoztató a Mozgóképről szóló törvény módosításából eredő önkormányzati rendelkezések felülvizsgálatával kapcsolatban
 3. A Képviselő-testület 2017. évi Munkaterve
 4. Beszámoló a gazdálkodás 2016. évi I-III. negyedévi helyzetéről
 5. 173/2016. (XI.16.) Kt.sz. határozat „Kistelek kelet-nyugat irányú kerékpárút tulajdonjogának rendezése” kiegészítése
 6. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről
 7. Javaslat téli igazgatási szünet elrendelésére
 8. Egyebek
  1. Tájékoztató az általános iskola, kollégium működtetésének a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadásról (szóbeli előterjesztés)
  2. Tájékoztató Vagyongazdálkodási tervvel kapcsolatosan
  3. Tájékoztató  a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  4. Együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása (Pallas Athéné Egyetem, Kecskemét)
 9. Javaslat a „Kistelek Város Sportdíja” odaítélésére (zárt ülés)
 10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása (zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. december 02.   

Meghívó: Közmeghallgatás 2017. december
2016-11-28

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14-én 16.00 órai kezdettel tartandó közmeghallgatására.

Helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.)

Napirend:

 • Sportdíjak átadása /a díjak átadására 15.00 órai kezdettel kerül sor/
 • Tájékoztató a települést érintő feladatokról
 • Tájékoztató a hulladékszállításról (Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.)
 • Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2016. november 24.

Nagy Sándor - polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-11-14

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek Időpontja: 2016. november 16 (szerda) 13:00 órakor Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv és Kistelek Város Belső ellenőrzés stratégiai terve 2017-2020. évekre elfogadása
 2. TKI Köznevelési és Gyermekjóléti Intézmény Óvodái (6760 Kistelek, Ifjúság tér 1.) PEDAGÓGIAI PROGRAM
 3. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosítása
 4. Kistelek kelet-nyugat irányú kerékpárút tulajdonjogának rendezése
 5. I. Világháborús sírok rendbetétele, sírkert kialakítása, emléktábla elhelyezés--pályázat
 6. Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához
 7. Egyebek
  1. Kistelek belterület 2650/37 hrsz. alatt felvett, kivett ipari park megnevezésű, 5565 m2 alapterületű ingatlan adás-vétele (Lénárt Csaba Egyéni Cég)
  2. Kistelek külterület 080/54 helyrajzi szám és Kistelek külterület 080/78 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű ingatlanok előszerződés módosítása és adás-vétele (Sisák Kft.)
  3. SZERZŐDÉS ráépítés címén szerzett tulajdonjogról és földhasználati jogról - Kistelek belterület 3402 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület- (Habrahab Kft., TENER PROSPER Kft.
  4. SZERZŐDÉS ráépítés címén szerzett tulajdonjogról és földhasználati jogról -Kistelek belterület 2650/83 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett ipari park megnevezésű terület- (HYBRID Consult Kft.)
  5. Kistelek külterület 0282/76 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, szántó megnevezésű, összesen 1 ha 5021 m2 területű ingatlan adás-vétele (Tisóczki István Zoltán)
 8. Kistelek Jókai úti lakások bérleti szerződéseinek hosszabbítása (Zárt ülés)

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. november 11.                                                                             

Nagy Sándor S.k. - elnök

Kiírásra került a Bursa Hungarica 2017 ösztöndíjpályázat
2016-10-03

Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Bővebb információ: 62/597-122 –es telefonszámon

Tájékoztató az őszi lomtalanításról
2016-09-27

A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.  értesíti a lakosságot, hogy 2016. november 5-én, szombaton lomtalanítást végez a község területén. 

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közlekedést ne akadályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, rongy, edény, eszköz, ablaküveg stb). A későn kihelyezett hulladékok valamint, az építési törmelékek, komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek, autógumik, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, TV-k, stb.) elszállítása nem áll módunkban.


LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ A (06-62) 425-231-ES TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ, ILLETVE BUDAI ZOLTÁN 30-563-15-11-ES TELEFONSZÁMON.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-08-03

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek Időpontja: 2016. augusztus 04 (csütörtök) 15:00 órakor, Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 2. Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/5609/2016. számú törvényességi javaslatának megtárgyalása, a szükséges intézkedések megtétele. (gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014-2015, köztemetőkre vonatkozó díjfelülvizsgálat, települési értéktár bizottság beszámolója)
 3. Szabadidős- Egészség Sportparkok kialakítása Kisteleken című pályázat beadása
 4. Elvi tulajdonosi hozzájárulás UPC Magyarország Kft. optikai hálózat kiépítéséhez
 5. Egyebek
  1. Tájékoztatás Kistelek, Ipari Park 2650/43. hrsz. ingatlan egy részének, 1057 m2 nagyságú területének vételi ajánlatról
  2. Tájékoztatás Alföldvíz Zrt. javára történő elővásárlási jog bejegyzéséről a Kistelek belterület 2650/66 hrsz.-ú ingatlant érintően
  3. Kistelek külterület 0329/67 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű ingatlan (rész) adás-vétele
  4. Tájékoztatás Vásártér rendezésével, üzemeltetésével kapcsolatos jövőbeni lehetőségekről, elképzelésekről (ismertetésre és prezentációra az ülésen kerül sor)
 6. Döntés „Id. Vándor Rudolf Kulturális díj” adományozására (Zárt ülés)
 7. Tájékoztatás Kistelek Ifjúság tér 4. II. em. 12. sz. alatti lakás bérlőcseréjéről (Zárt ülés)
 8. Tájékoztatás KOMA adatbázis bejegyzéssel kapcsolatos értesítésről

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Kistelek, 2016. augusztus 03.                                     

                                                                                              Nagy Sándor s.k.                                                                                        

                                                                                                       elnök

Az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
2016-08-01

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2016. augusztus 10-én, szerdán 10-14 óra között Kisteleken a Tisza u. 1. szám alatt, a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál  tart ingyenes ügyfélfogadást a város és a környező községek lakosainak, valamint mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ért.

Az érdeklődők a 06/30/275-2520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is kérhetnek időpontot.

Közigazgatási szünet
2016-06-30

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. július 1-je (péntek) a közigazgatásban munkaszüneti nap, ezért a Kisteleki Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Ezen a napon a Hivatal zárva tart, így ügyintézésre nem kerül sor.

Megértésüket köszönöm.

Dr. Nagy Rusztem - aljegyző

Felhívás zajvédelmi véleményezésre
2016-06-23

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a zajvédelmi szabályozásoknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az M5-ös autópályát érintő tervjavaslat csatolva és elektronikus úton a „http://elzadev.kti.hu/dokumentum/80/2015_M5_jav.pdf” honlapon érhető el.

A teljes dokumentáció a Kistelek Városi Polgármesteri Hivatal aljegyzői szobájában megtalálható (Kistelek, Árpád u. 1-3.), illetve a hirdetőtáblán 2016.06.23-án kifüggesztésre került.

Az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatosan észrevételek tehetők, melynek megtételére a közzététel időpontjától (hirdetőtáblára kifüggesztve 2016.06.23.) számított 30 napos időtartamban, 2016. július 25-éig van lehetőség.

Várjuk a lakossági véleményeket, mely észrevételek mind a Polgármesteri Hivatal fenti címére, mind pedig az aljegyző@kistelek.hu email címre a megadott határidőig eljuttathatóak.

A Hivatal a tervjavaslatok véglegezése előtt a határidőben beérkezett észrevételeket a KTI részére haladéktalanul továbbítja.

Kapcsolódó dokumentumok:

Kistelek, 2016. június 23.

 dr. Nagy Rusztem - aljegyző

Segítsen Ön is!
2016-06-20

Tisztelt Kistelekiek!

A Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület vendégül lát 15 kárpátaljai magyar diákot Csongor településről. Szeretnénk az otthon maradottaknak is segíteni, amihez kérjük az Önök csatlakozását. Ha lehetőségük van, kérem segítsenek.

Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai

 

 

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-05-27

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2016. május 27. (péntek) 16:00 órakor
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség
           (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)
 
Napirend:

 1. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 2. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 3. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 5. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 6. Egyebek
 7. A 70/2016. (IV.20.) Kt.sz. határozat kiegészítése, hatályon kívül helyezése –pályázati hiánypótlás- / A TOP-1.1.3-15 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése„ című pályázat hiánypótlása/

Kistelek, 2016. május 26.                              
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2016-05-22

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes nyilvános ülésére, amelynek

Időpontja: 2016. május 25. (szerda) 13:00 órakor
Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről
 2. Magmaplus Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 3. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 4. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 5. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 6. Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz Beruházási Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2015. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
 10. Egyebek
 11. Támogatási kérelem elbírálása (3K Egyesület)

Kistelek, 2016. május 20.                                                                     

Nagy Sándor s.k.  - elnök

Szűrés

AJÁNLÓ