A projekt

Kistelek város szennyvízelvezetése és -tisztítása része a Nemzeti Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósíthatósági Programnak. Az erről szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerint Kistelek egyedül alkot egy agglomerációt és a rendelet mellékletében a 10 000-15 000 lakosegyenérték (továbbiakban LE) közötti szennyvízterheléssel, normál területen jellemezhető agglomerációk között szerepel, vagyis a rendeletben előírtak szerint a települési szennyvizek közműves szennyvíz elvezetését, a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani legkésőbb 2015. december 31-ig.

A Környezet és Energia Operatív Program “Egységes és tiszta település prioritási tengelyén” lévő “Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció” (KEOP-1.2.0/09-11) esetén a pályázó szervezet Kistelek Város Önkormányzata.

Jelenleg a településen minimális, zárt gyűjtőhálózat üzemel, mely 5,6 km gravitációs és 4,5 km hosszú nyomott vezetékből áll. A meglévő hálózat 4 db átemelővel és 1 db végátemelővel üzemel. A kiépült csatornahálózat a település központjában található közintézmények, egyes ipari létesítmények, illetve a település egyes részeinek szennyvízelvezetését biztosítja.

Az ily módon összegyűjtött szennyvizek fogadására 1980-ban kiépült a szennyvíztisztító telep is, mely BIOMODUL 1 000 típusú, kétlépcsős biológiai tisztításra tervezett szennyvíztisztító berendezés. Időközben a csepegtető töltet elhasználódása miatt a biológiai első lépcső kiiktatásra került, így csak a második lépcsőben funkcionáló eleveniszapos egység működik. A hálózatba, illetve a telepre jelenleg tisztítandó szennyvíz lakossági kommunális, valamint ipari szennyvízként kerül bevezetésre. Az utóbbi években többször felülvizsgálták a szennyvíztisztító telep működését, mely alapján az eredetileg kiépített kapacitáshoz képest csak 50%-os (500 m3/d, 2 500 LE) kihasználtsággal képes a telep a beérkező szennyvíz kezelésére.

A meglévő szennyvíztisztító telep nem képes a beérkező szennyvizet határértékre megtisztítani, több komponens esetében is magasabb az elfolyó vízben mért koncentráció, ezért a telep több ízben bírságolt volt.

A cél, hogy kiépítésre kerüljön a település belterületén a szennyvízelvezetési rendszer, illetve az ilyen módon összegyűjtött szennyvizek megfelelő tisztításának elérése érdekében szennyvíztisztító telep építése is megvalósuljon.

A projekt keretein belül kiépül egy 800 m3/d kapacitású, ciklikus biológiai szennyvíztisztító telep, mely két tisztító sorból álló, szelektorelvű, aerob eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia, amely a szerves anyagok lebontása mellett nitrifikációt, denitrifikációt és kiemelkedő hatékonyságú biológiai foszforeltávolítást is biztosít.

A tervezett szennyvízelvezetés gravitációs és nyomott, vegyes gyűjtőhálózat kiépítése 17 db átemelő kiépítésével, melyek az összegyűjtött szennyvizet a szennyvíztisztító-telepre juttatják. A tervezett bekötések száma 2 823 db. A projekt keretein belül a meglévő hálózat rekonstrukciójára is sor kerül, így az új rendszer szerves részét fogja képezni.

A szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyezési, valamint a csatornahálózat vízjogi létesítési engedélyezési eljárása folyamatban van. Ennek megfelelően a szennyvíztisztító telep kivitelezése FIDIC sárga könyves tender, míg a csatornahálózat FIDIC piros könyves tender szerint fog megvalósulni.

 

A BERUHÁZÁS

 • A beruházás során egy korszerű, a hatályos jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep létesül.
 • Cél a lakosság életminőségének és a környezeti fenntarthatóság feltételeinek a javítása.
 • Az építési munkák a kivitelező jelenlegi nyilatkozata alapján 2014. szeptembertől 2015. október 31-ig tartanak.
 • A kivitelezés részét képező gerinchálózat az új szennyvíztisztító teleptől kezdődik, a kötelező próbaüzeme érdekében.
 • A fejlesztés részeként 46 918 fm gravitációs gerinc- és nyomóvezeték építésére és a meglévők rekonstrukciójára kerül sor, valamint 26 705 m házi bekötővezeték és 17 átemelő épül.
 • Tervezett bekötések száma: 2 599 db.

A PROJEKT

 • Projekt megnevezése: Kistelek Város területét érintő szennyvíz kezelési rendszer kiépítése
 • Kedvezményezett: Kistelek Városi Önkormányzat
 • Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2013.06.12
 • Konstrukció száma: KEOP-1.2.0/09-11
 • A projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011
 • Támogatás összege: 3 620 628 093 Ft
 • A projekt elszámolható költsége: 3 811 187 466 Ft
 • Projekt időtartama (tervezett): 2013.06.20. – 2015.06.30.
 • Közreműködő szervezet: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság