A projekt megvalósítói

KIVITELEZÉS

Cég: EP-Kistelek Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.,PROBART Építő, Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.)

Feladat: az EuroAszfalt Kft. - PROBART Kft. alkotta konzorcium feladata Kistelek Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító-telepének megépítése. A Konzorcium két szerződés keretében végzi feladatát: a FIDIC Piros könyv szerinti szerződéses megállapodás a csatornahálózat, míg a FIDIC Sárga könyv szerinti szerződéses megállapodás a szennyvíztisztító-telep kivitelezését tartalmazza.

 

MÉRNÖK

Cég: SZVMF-OVIBER 2014 Kistelek Konzorcium (Szegedi Vízközmű Működtető és Fejlesztő Zrt., OVIBER Kft.)

Feladat: a Konzorcium a projekt FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatait látja el. A két cég felel azért, hogy a meghatározott mennyiségi és minőségi követelményeknek megfelelő módon kerüljön megépítésre a csatornahálózat és a szennyvíztisztító-telep.

 

PROJEKTMENEDZSMENT

Cég: Global Terv Kft. - Rabelon Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Konzorcium

Feladat: a Konzorcium a projekt általános projekmenedzseri feladatait látja el. Vezeti a projektet, gondoskodik a beruházás - előírásoknak megfelelő - adminisztráltságáról, ellátja a pénzügyi és a jogi szakértői feladatokat, valamint kapcsolatot tart a Támogató szervezettel.

 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

Cég: QCM Consulting Kft.

Feladat: a "Tájékoztatás és nyilvánosság" feladatokat ellátó cég a lakossági kapcsolattartásért, valamint a beruházás megismertetéséért és népszerűsítéséért felel.

 

VAGYONÉRTÉKELÉS

Cég: KISS-TIKE Kft. - DÉLVÍZ Víziközű Szolgáltató Zrt.

Feladat: a Konzorcium feladata a meglévő szennyvízközmű vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv elkészítése. Az elkészülő értékelés alapján a projekt költség-haszon elemzésének felülvizsgálatára nyílik lehetősége az Önkormányzatnak.

 

ESZKÖZBESZERZÉS

Cég: Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Feladat: a projekt megvalósításához és a későbbi üzemeltetéshez szükséges csatornamosó járművet szállítja a Volvo Hungária Kft.

 

KÖZBESZERZÉS

Cég: ÉSZ-KER Kft.

Feladat: a projekt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadói feladatait látja el a cég. Közbeszerzési eljárások keretében kiválasztja a projekt megvalósításában részt vevő szervezeteket.

 

TERVEZÉS

Cég: Szegedi Vízközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.

Feladat: a csatornahálózat kiépítése a FIDIC Piros könyve szerint töténik, tehát a kivitelezéshez szükséges kiviteli terveket - az Önkormányzat megbízásából - a tervező cég készíti el, majd a kiválasztott kivitelező a kész tervek alapján építi meg a művet.

 

PÁLYÁZATÍRÁS

Cég: Forrás Unió Kft.

Feladat: a pályázatíró cég a projekt előkészítő szakaszában, a támogatás elnyeréséhez szükséges Megvalósíthatósági tanulmány (MT) és a költség-haszon elemzés (CBA) elkészítéséért felel.