GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK és VÁLASZOK

 • Miért hasznos a szennyvízhálózat?
  A szennyvíz csatornahálózat segítségével nemcsak kényelmesebb lesz a folyékony hulladék kezelőtelepre juttatása, hanem környezetvédelmi szempontból is jelentős előrelépést tehetünk. A vezetékhálózattal a talajszennyezés veszélye minimálisra csökken, megszűnnek az elavult és szivárgó házi emésztők, a szennyvíz a jövőben nem kerül a talajba és a közeli felszíni vízfolyásokba.
 • Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?
  A hálózat nagy része gravitációs rendszerű lesz. A földrajzi adottságok teszik lehetővé a gravitációs rendszer kialakítását, aminek lényege, hogy a szennyvíz magától halad az alacsonyabb területek felé. A házból kijövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíztisztító idom, ezért elegendő összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méteren belül kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a közcsatorna-hálózatba.
 • Helyreállítják-e a csatornázás után az utat, az érdekelt telkét?
  Minden elvégzett munkához hozzá tartozik a környezet helyreállítása, azt legalább olyan állapotba kell hozni, mint amilyen a munkálatokat megelőzően volt. Mind a tulajdonos saját telkén pályázatból finanszírozott szakaszt, mind a közterületet, közutat az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítják. A földutak nem kapnak aszfaltburkolatot.
 • Mit nem szabad a csatornába engedni?
  A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna, a nem megfelelő anyagok semlegesítésére a vízművek nincsenek felkészülve, de ez nem is feladatuk. Tilos a csatornába önteni benzint és más veszélyes robbanóanyagot, zsírt, oldó- és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl. megmaradt permetező- és növényvédő szereket), állati eredetű hígtrágyát. Ezen túl darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot, csontot, üveg- és műanyag palackot), építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet), konyhai maradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont. Tilos belevezetni a még működő vagy felhagyott emésztők tartalmát is.
 • Mit szabad a csatornába engedni?
  A csatornába engedhető a mosásból, mosogatásból, tisztálkodásból eredő, valamint takarítás és illemhely-használat során keletkező folyékony hulladék.
 • Mikor lehet elkezdeni a házi bekötést?
  Az ingatlanon belüli kiépítést (ami a tulajdonos feladata) el lehet kezdeni. A projekt keretében kiépített közműre csatlakozni 2015. szeptember végétől lehet. Azok a tulajdonosok, akik ingatlanja csatlakozhat a kiépített szennyvízhálózatra, az névre és ingatlanra szóló értesítést kap. Az erre vonatkozó külön tájékoztatásig a csatlakozás szigorúan TILOS!
 • Kivel készíttethető a házi bekötés?
  Azzal, akit Ön választ. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy a belső bekötést az előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A műszaki követelményeket részben jogszabályok, részben szabványok, részben műszaki irányelvek határozzák meg; betartásuk az ingatlan védelmét és a rendszer kezelhetőségét, üzembiztonságát szolgálja. A házi szennyvízcsatorna kivitelezőjének - a nevének, címének és telefonos elérhetőségének megadásával - írásos nyilatkozatot kell adnia arról, hogy az általa megépített házicsatorna az üzemeltető Alföldvíz Zrt. előírásainak megfelelően épült meg.
 • Hol és hogyan lehet az elkészült házi bekötést bejelenteni?
  Kérjük, hogy haladéktalanul jelentse be az Alföldvíz Zrt.-nek a házi csatorna elkészültét és kérje annak felülvizsgálatát - eltakarás előtt - az alábbi telefonszámon munkanapokon 8 órától 15 óráig:  
  +36-30/496-2450
  A bejelentést követően – a fenti telefonszámon előre egyeztetett időpontban – az Alföldvíz Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Amennyiben igen, úgy a jóváhagyást követően, de csak azt követően, a házi-csatorna eltakarásra kerülhet! Ezen felülvizsgálat díjmentes.
 • Hol kérhetek segítséget a házi bekötés elkészítéséhez?
  A házi csatornaépítéssel kapcsolatos bárminemű kérdései esetén az Alföldvíz Zrt. munkatársai állnak rendelkezésére Szegeden, a József Attila sgt. 115. szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334 (4-es menü) telefonszámon
 • Eddig emésztőt használtam, és egyelőre még megfelel nekem ez a megoldás. Kötelező rácsatlakozni a kiépített csatornabeállásra?
  A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a lakosoknak onnantól számítva, hogy számukra műszakilag rendelkezésre áll a csatornahálózat, 90 napon belül kell rákötni a csatornára. Amennyiben ezt nem teszik meg, ún. talajterhelési díjat kötelesek fizetni a helyi önkormányzat számára. Ennek díja általában többszöröse a csatornahasználat díjának.
 • Ingatlanonként mekkora összeget és meddig kell fizetni a Kistelek és Térsége Víziközmű-társulat (KTVKT) részére?
  Azon önálló helyrajzi számú, Kistelek belterületén található ingatlanok esetében, amelyek rendelkeznek ivóvíz bekötéssel, az ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájárulások megfizetése KTVKT részére esedékes és kötelező.
  Az érdekeltségi hozzájárulás összege ingatlanonként 80.000 Ft. Azon ingatlanok esetében, amelyek régi szennyvízbekötéssel rendelkeznek, tagok mentesülnek az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól. A határidő 2015. december 31.
 • Mi alapján történik majd a szennyvíz díjának megfizetése?
  A mérés vízóra alapján történik, azonban a bejövő víz nem mindig azonos mennyiségű a kimenő szennyvízzel. Aki öntözésre is használja a vizet, annak érdemes erre a célra külön mérőórát felszereltetnie, így az öntözés után nem kell szennyvízdíjat fizetnie.