Kistelek város honlapja

Archívum

Igényelhető a civil szervezetek 2018-as önkormányzati támogatása
2017-12-27

Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet városi székhelyű és a városban tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető, vissza nem térítendő támogatásra.

Dokumentáció letöltése

Tájékoztatás a szavazókörök változásairól
2017-12-21

Tisztelt Választópolgárok!

A Csongrád Megyei Területi Választási Iroda felhívására elvégeztük Kistelek Város közigazgatási területén működő, Csongrád 03. számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó szavazókörök felülvizsgálatát. Az erről készült határozat és mellékletei 15 napig tekinthetők meg.

Határozat megtekintése

Tisztelettel:

Dr. Nagy Rusztem Zoltán sk.
HVI vezető

Meghívó - Településképi Arculati Kézikönyv lakossági véleményezés
2017-12-13

Kistelek Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyvének lakossági véleményezésével kapcsolatos lakossági egyeztetést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Kistelek város lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

Az egyeztetés helye: Kistelek Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő Terem

Időpontja: 2017. december 21. (csütörtök), 8.00. óra

Tisztelettel,

Nagy Sándor
Polgármester

Meghívó - Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatására
2017-12-12

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 21-én, 8.30 órai kezdettel tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.-Házasságkötő terem

 Napirend:
1.    A roma lakosságot érintő helyi közügyek megtárgyalása
2.    Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kistelek, 2017. november 30.

                                Rostás István s.k.
                                         elnök

Meghívó - Közmeghallgatás
2017-11-14

Tisztelettel meghívom Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én (szerdán), 16.30 órai kezdettel tartandó KÖZMEGHALLGATÁSÁRA melynek, helye: Klebelsberg Művelődési Központ (6760 Kistelek, Petőfi u. 7-9.).

SPORTDÍJAK ÁTADÁSA
/a díjak átadására 15.30 órai kezdettel kerül sor/

Közmeghallgatás napirendje:

 1. Tájékoztató Önkéntes Tartalékos Területvédelmi Rendszerről Kistelek Járást érintően
  / Hraska Gábor alezredes, Csongrád Megyei Előkészítő Törzs részlegvezetője/
 2. Antal Imre Kistelek Város Plébánosa Kistelek Városát érintő gondolatai, jövőbeni elképzelései
 3. Polgármesteri tájékoztató a települést érintő kérdésekről, jövőbeni tervekről, feladatokról
 4. Egyebek

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kistelek, 2017. november 14.

Nagy Sándor s.k. - polgármester

Felújításra kerül a Művészetek Háza Kisteleken
2017-10-26

Kistelek Városi Önkormányzat „Kistelek Városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza – rekonstrukciója” című projektje 47.896.455 Ft támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program keretén belül. A pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott.
A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás keretében a Kistelek, Petőfi u. 8. szám (hrsz.:2442/A) alatt lévő Művészeti Iskola épülete kerül felújításra.

Az évek óta egyre sikeresebben működő intézmény munkájának köszönhetően megnövekedett a szolgáltatásokat igénybevevők és a látogatók köre. Mára nem csupán a település és a járás, hanem a tágabb környezetünknek is szolgálatában áll. Az egyre bővülő kapcsolatok és szolgáltatások már megyei és országos szinten is elismerést váltottak ki.

A támogatásnak köszönhetően a Művészeti Iskolának helyt adó épület tetőfedése lecserélésre kerül, a lábazati és homlokzati falazat hőszigetelése megoldottá válik, a meglévő elkorhadt nyílászárók korszerű fa szerkezetűre válthatók, a fűtésrendszer pedig korszerű, energiatakarékos termálvízfűtésre vált.

A korszerűsítési munkák várhatóan 2018. január hónapban kezdődnek el és augusztus végén fejeződnek be.

A projekt célja, hogy a Kistelek Város központjához tartozó épület külső felújításával megfeleljen a mai kor követelményeinek, ennek segítségével a településkép vonzóbbá tétele, a megújuló energia hasznosításával pedig a fenntartási költségek csökkentése. A Művészetek Házának korszerűsítése, energiatakarékossá tétele hozzájárul a közösségi élet feltételeinek, az intézmény által biztosított szolgáltatások körülményeinek javításához és az intézménybe érkezők igényeinek szélesebb körű kiszolgálásához.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. október 1. – 2018. szeptember 30.

Domonics János s.k. - projektmenedzser

Lakossági egyeztetés a Településképi rendeletről
2017-10-26

Kistelek Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi Rendelete készítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatásról szóló lakossági egyeztetést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk Kistelek város lakóit, ingatlantulajdonosait, civil szervezeteit és gazdálkodó szervezeteit.

A fórum helye: Kistelek Város Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő Terem
Időpontja: 2017. november 7. (kedd), 16.00. óra

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál,  ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó jellemzőit, a településképi szempontból elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, valamint a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.

A TKR rendeletben a város egészére vonatkozó általános szabályok mellett lehetőség nyílik az egyes településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó részletes szabályok megfogalmazására is, így például részletesen lehet rendelkezni benne a városközpont, a település építészeti, képi megjelenésére vonatkozóan.


 


T Á J É K O Z T A T Á S

Ahogyan arról már korábban tájékoztattuk a lakosságot; Kistelek Város Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TAK építészeti útmutató, mely az egyes településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó példák bemutatásával a minőségi építkezések irányába mozdíthatja el az épületállományt. Ennek során bemutatásra kerülnek mind a település építészeti örökség megmaradt épületei, elemei, mind a modern építészeti követelményeknek megfelelő, ám a város építészeti hagyományaihoz megfelelően illeszkedő új épületek, illetve épületrészletek.

A TAK egyik legfontosabb célja az egyes városrészek, eltérő karakterű területek jellemző képének, épített értékeinek bemutatása, s ehhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazása. Az ajánlások betartása esetén minőségi új épületek jelenhetnek meg, s az új építkezésekkel, felújításokkal, átalakításokkal, bővítésekkel megújítható, de egyúttal meg is őrizhető a jellegzetes kisteleki városkép.
Éppen ezért fontos a TAK utolsó fejezetében a (helyi) jó példák bemutatása, melyek inspirációt jelenthetnek az építtetőknek, beruházóknak, legyen szó lakóépületekről – családi és társasházakról egyaránt –, vagy intézményekről.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A Kormányrendelet 21-22.§ alapján a TKR megalapozására a TAK szolgál.
 
A TKR integrálja a korábban több önálló helyi rendelet előírásait, a helyi védett építészeti örökségre vonatkozó előírások mellett rendelkezik a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési szabályokról, az építkezést megelőző kötelező (főépítészi) szakmai konzultáció szabályairól, a helyi építészeti örökség megőrzése érdekében létrehozható támogatási alapról, s annak felhasználásáról. A településképi rendeletbe kerülnek át továbbá a –korábban a helyi építési szabályzatban szereplő – településképi követelmények is, nevezetesen az épületek tömegformálására, anyaghasználatára vonatkozó szabályok, a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok, az egyéb műszaki berendezések (klímakészülékek, parabolaantenna, szerelt kémények, napelemek, stb.) elhelyezésére vonatkozó szabályok, valamint a közterület alakításának szabályai.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, a TAK készítése zajlik. Ehhez kapcsolódóan továbbra is várjuk minden érdeklődő előzetes véleményét, észrevételét, javaslatát, elsősorban a kisteleki lakosok, kisteleki székhellyel bejegyzett civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről.

A város történetét, fejlődését a fontosnak ítélt épületek által bemutató régi képeslapokat a tervezők részére bocsátotta az Önkormányzat. A város épületeire vonatkozó további terveket, dokumentációkat, egyéb (archív) anyagokat szívesen veszik mind a tervezők, mind az Önkormányzat.

Lakossági tájékoztató a szennyvízberuházásról
2017-10-17

Tisztelt Kisteleki Lakosság!

Majdnem két év telt el azóta, hogy a város legnagyobb beruházása befejeződött. 2015. október 30-án átadásra került a kisteleki csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep, amely azóta rendeltetésszerűen működik. Még 3 év van hátra a garanciális időszakból. Ezen időszak alatt továbbra is lesz lehetőségünk kijavíttatni az esetlegesen felmerülő hibákat, problémákat, ahogy ezt az elmúlt 2 évben is megtettük. Vannak olyan, a beruházással összefüggő garanciális javítások, melyeket már most látunk, de célszerű a város érdekében a garanciális idő végére ütemezni, melyeket akkor érvényesíteni fogunk (pl.: a jelenlegi kisebb süllyedések).

Már érezhetőek és kézzel foghatóak a környezetvédelmi célú projekt pozitív hatásai: tisztul a talaj, kevésbé szennyezett a talajvíz és a szintje is elfogadható mértékben csökkent.

Sokuk előtt ismert tény, hogy a beruházás a Kistelek és Térsége Víziközmű-társulat és Kistelek Városi Önkormányzat együttműködésével valósult meg. A társulat 2006-os létrejöttét, annak szükségességét jogszabályok, illetve az akkori pályázati feltételek határozták meg. Működése a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő volt és – miután a feladatát ellátta – 2017.06.01-ei dátummal, a zárómérleg elfogadásával, és az elszámolási eljárás lefolytatásával törlésre került a cégnyilvántartásból. A beruházás idején, a kivitelezési munkák alatt, majd azt követően is több alkalommal történtek ellenőrzések a szakmai és a törvényességi felügyeletet ellátó szervek részéről. Az önkormányzatot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) minden részletre kiterjedően ellenőrizte és a támogatás felhasználását megfelelőnek, jogszerűnek találta.  A társulatot – lakossági kérelem alapján – a cégbíróság és az ügyészség is ellenőrizte. Az úgynevezett törvényességi felügyeleti eljárás alapos volt: kiterjedt a társulat működésére, a küldöttgyűlési határozatokra, az érdekeltségi hozzájárulás mértékére és annak felhasználására is. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a társulat működését mind a cégbíróság, mind az ügyészség jogszerűnek találta, egyetlen esetben sem állapítottak meg a hatályos jogszabályba ütköző szabálytalanságot.

A beruházás és a társulat működésének ideje alatt társulati és önkormányzati oldalról is többször került sor lakossági tájékoztatóra, többek között az érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeg felhasználásával kapcsolatban is. A beruházás befejeztével és a társulat megszűnését követően most szükségesnek látom összefoglalt, a lényeges elemekre koncentrált tájékoztatást adni, tekintettel arra is, hogy a városban valótlan, minden jogi, gazdasági és ésszerűségi alapot nélkülöző hírek, információk jelentek, jelennek meg. A szennyvízberuházás kapcsán a választás közeledtével egyesek saját politikai ambícióik, népszerűségük növelése érdekében igyekeznek, félinformációk terjesztésével, valótlan módon a lakosságot félrevezetni.

Erre tekintettel kérem, hogy minden esetben győződjenek meg az információk hitelességéről.

A lakosság többségének megelégedésére elkészült szennyvízberuházást, minden igyekezetünk ellenére sem sikerült 100%-ban pályázati forrásból megvalósítani. Mind a lakosságnak –a kiinduláskori 220.000 Ft-hoz képest jelentősen csökkentett 80.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás formájában, hasonlóan a körülöttünk megvalósított más települések beruházásaihoz -, mind az önkormányzatnak plusz forrással kellett hozzájárulni a költségekhez, melyről a társulati küldöttgyűlés és az önkormányzat is határozatával szabályszerűen döntött és ennek megfelelően került sor az elszámolási eljárás (zárómérleg) megtételére is.

Nem pályázati forrásból épült meg további két öblözetet érintő csatornahálózat és a közcélú beruházással összefüggésben egyéb forrásból kellett megvalósítani út-helyreállítási programot, elsősorban a budapesti mérnökökből álló műszaki ellenőrök előírásai alapján.  Ennek keretében 11.980 m2 új aszfaltréteg helyreállítására került sor 9 utcát érintően, valamint 10.297 m2 nagyságrendben 16 utca tekintetében készültek útfelújítások, útalappal ellátott ún. „MACADAM” utak. Az utak mentén 1,5-1,5 m szélességben padkaépítés történt.

Mindezt a lakosság mellett a város képviselő-testülete döntésével még további több tízmillió forinttal támogatta annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne maradjon a városban szilárd útalap és burkolat nélküli utca.

A fentiekre tekintettel -a megjelent valótlan híresztelések ellenére- nincs sem jogi, sem gazdasági lehetőség a már egyébként is csökkentett összegű 80.000 Ft lakossági érdekeltségi hozzájárulás visszafizetésre, ugyanis ez a rögzített módon felhasználásra került a beruházásnál.
Tény egyúttal az is, hogy az idáig nem fizetők aránya csekély (a tényleges összbekötési 2823 számhoz képest, annak csak közel 3,5 %-a rendezetlen) a lakosság többségéhez képest, mely utóbbi lakosoknak ezúton is köszönöm a pozitív hozzáállását.

A Polgármesteri Hivatal a hatáskörében lévő adók módjára történő végrehajtási eljárást minden nem fizető lakos esetén lefolytatja, jogszabályi kötelezettsége alapján.

Végül, de nem utolsó sorban ezúton is köszönöm azon lakosoknak az együttműködését, akik partnerek voltak a sikeres beruházásunk megvalósításában. Egyúttal el kívánom azt is mondani, hogy a város életében ezen beruházás volt az egyik legkomolyabb, legnagyobb volumenű beruházás, mely már csak a 10 éves intervallumból kiindulva is mindvégig politikasemleges beruházásként került lebonyolításra, ezért a támadások helyett az építő jellegű segítséget szívesen vettem, vettük volna.

Kérem a Tisztelt Lakosságot tájékoztatásom tudomásul vételére és arra, hogy a beruházással kapcsolatos hiteles tájékoztatás érdekében minden esetben engem, Kistelek Város Önkormányzatát, vagy a Polgármesteri Hivatal illetékeseit keressék, akik készségesen állnak rendelkezésükre.

Kistelek, 2017. október 17.            

Tisztelettel:
Nagy Sándor - polgármester

Bursa Hungarica 2018 - Kiírásra került az ösztöndíjpályázat
2017-10-02

Kistelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ismét kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-09-28

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. szeptember 28.-a (csütörtök) 14:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. A mezőőri őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  A VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” pályázati felhívásra benyújtásra került „Kistelek városképét meghatározó épületének – Művészetek Háza - rekonstrukciója” című pályázatának önerő biztosítása
 2. Kollázs Művészeti Alapítvány támogatásának módosítása
 3. Pályázatok benyújtása, önerő biztosítása a Magyar-Román határon átnyúló INTERREG pályázati konstrukcióban
 4. Egyebek

Zárt ülés

 1. Lakásbérletekkel kapcsolatos tájékoztatás

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.
A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Nagy Sándor elnök

Kistelek Város Önkormányzata csatlakozik az ASP központhoz
2017-09-07

A Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program által nyújtott támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosításához az állam támogatást biztosít.

Az ASP rendszer bevezetésének célja az adminisztratív feladatok komplex csökkentése, az országos szintű bevezetés, valamint az átláthatóság növelése. A rendszer gazdaságilag és technológiailag is kedvező az önkormányzatok számára, mivel a beruházási költsége elég magas ahhoz, hogy önerőből lehessen megvalósítani. Az ASP szolgáltatás esetében a nem magát a programot kell megvásárolni és feltelepíteni a gépre, hanem egy távoli szolgáltatótól vehetők igénybe az előírt alkalmazások.

A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt. A beszerzett eszközök előkészítése megkezdődött, az átállási munkálatok az ASP rendszerre folyamatosan biztosítva vannak.

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó ünnepi nyílt testületi ülésre
2017-08-18

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének Ünnepi nyilvános ülésére, amelynek időpontja: 2017. augusztus 19.-e (szombat) 18:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal –  Házasságkötő terem (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 • Rostás László kitüntetése a Kisteleki Cigány Kisebbségért végzett munkája elismeréséül
 • Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2017.  augusztus  16.         
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-07-11

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének nyilvános ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. július 12.-e (szerda) 14:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirend:

 1. TOP-3.2.1-16 felhívásra "Kisteleki Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése" című pályázat beadása
 2. VP6-19.3.1-17 felhívásra „EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ TURIZMUS- ÉS  HELYI TERMÉKFEJLESZTÉS című pályázat beadása
 3. TOP-5.3.1-16 felhívásra „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat beadása
 4. Döntés TOPBILDERING Ipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezethez történő csatlakozásról
 5. Egyebek, végleges adás-vételek

Zárt ülés

 1. „Kistelek Közbiztonságáért” díj kitüntetés adományozása                                                     
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. július 10.         
                                                                
Nagy Sándor s.k. - elnök

Sajtóközlemény - Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
2017-07-06

A Kistelek Városi Önkormányzat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01016 azonosítószámú „Kistelek Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projektje 7.000.000 Ft támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program jóvoltából.

A támogatásból Kistelek Városi Önkormányzat önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében az önkormányzati ASP központhoz csatlakozik. A rendszer bevezetésével a jelenlegi elavult rendszerek lecserélhetőek, az új rendszer pedig képes lesz a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors és minőségi szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, valamint az ügyfelek számára egyaránt.

A pályázat biztosítja az önkormányzat számára a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítását.
Magyarország kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást.

Az ASP központhoz való csatlakozás 2017. június 1-jén elkezdődött.

A csatlakozáshoz szükséges IKT eszközök beszerzésre kerültek (12 db munkaállomás, 14 db kártyaolvasó, valamint 1 db switch eszköz), amik beüzemelésével a csatlakozás megfelelően tud megvalósulni. A szabályozási keretek kialakításához, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakításához, az adatok javítását és migrációját külsős szakemberek segítségével látjuk el. A rendszer gördülékeny használatához az illetékes munkatársak oktatáson, képzésen fognak részt venni.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. május 1. – 2018. június 30.

Kistelek, 2017. július 3.

Muhel Dorka - projektmenedzser

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-06-20

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek  időpontja: 2017. június 22. (csütörtök) 17:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége  (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) .

Napirend:

 1. Beszámoló a társulásban végzett tevékenységről
 2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
 3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről
 4. A TOP-1.1.3-16 felhívásra „Kistelek rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztései és a helyi termékek értékesítési csatornáinak szélesítése „című pályázat beadása
 5. Egyebek:
  1. A TOP-1.1.1-16 felhívásra „Kistelek és Térsége Ipari Park alapinfrastruktúra fejlesztése„ című pályázat benyújtása (1. módosítás)

  2. Tájékoztatók- szóbeli előtejesztés (2017. Kisteleki Búcsú és Aratóünnep) (1. módosítás)

Zárt ülés

 1. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések

Megjelenésére feltétlenül számítunk! Az előterjesztések honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A zárt ülés lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagai (pályázatok) a Titkárságon tekinthetők meg (a képviselő-testületi tagok részére).

Kistelek, 2017. június 19.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-05-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek
Időpontja: 2017. május 29. (hétfő) 15:00 óra /14.00 órától munkamegbeszélésre kerül sor a testületi tagok részére/, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés megtárgyalása
 2. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
 3. Kistelek Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalása
 4. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 12. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 13. Kistelek és Térsége 2006. Szennyvíz Beruházási Kft 2016. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 14. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2016.)
 15. Feladat-ellátási szerződés, átadás-átvételi megállapodás bölcsődei feladatok ellátására
 16. Társulási megállapodások (KKT Többcélú Társulás, Térségi Intézményi Társulás) felülvizsgálata, módosítása
 17. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 18. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása (első olvasat)
 19. Tájékoztatás hulladékgazdálkodási feladatokról, a szükséges intézkedésekről (szóbeli előterjesztés)
 20. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (II. ütem)
 21. Egyebek - Deszka Színház bemutatkozása, tájékoztató anyag

Zárt ülés

 1. Személyi térítési díj (Szociális Központ) csökkentési kérelem véleményezése
 2. Lakásbérleti szerződések (hosszabbítások): döntések


Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre. A Lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos anyagok, a Titkárságon (aljegyzőnél tekinthetők meg).

Nagy Sándor - polgármester

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-04-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. április 26. (szerda) 15:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadása
 2. Kistelek belterület 2650/86 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 5719 m2 alapterületű ingatlan,  2872 m2 ingatlanrészletének adás-vétele
 3. Kistelek belterület 2650/41 hrsz. alatt felvett, kivett műhely, udvar, brikettgyártó üzem megnevezésű, 3500 m2 területű ingatlan 1057 m2–el történő bővítése, az ingatlanrészlet adás-vétele
 4. Egyebek
  1. Döntés támogatási kérelmekről
       -Vajdasági Magyar Diákszövetség
       - Revans Darts Sportegyesület
  2. Testületi döntést követően elkészült adás-vételi szerződések testületi megerősítése

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az előterjesztések rendkívüli tárgyalására a pályázati beadási határidő, az adás-vételek minél hamarabbi realizálhatósága, a bejegyzési folyamat sürgős elindítása és a támogatási igények halaszthatatlan elbírálása miatt kerül sor.

Kistelek, 2017. április 22.         
                                                                    
Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-26

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 29. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2016. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása
 4. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a választások óta végzett tevékenységéről, a jövőbeni elképzelések felvázolása és közös találkozási, együttműködési pontok, programok keresése, megjelölése Kistelek Városi Önkormányzattal, annak Képviselő-testületével
 5. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 6. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.
 7. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 8. Döntés hadisírokkal kapcsolatos pályázat pontosításáról
 9. Egyebek
  -    adás-vételek
  -    döntés terület átminősítésről (Vásártér)

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása /Kistelek Ifjúság tér 4./

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Meghívó nyílt testületi ülésre
2017-03-13

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 14. (kedd) 13:00 óra, helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 2. Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című támogatási kérelem benyújtása
 3. 2650/83 hrsz – adásvétele Kistelek Városi Önkormányzat (eladó), valamint a Kistelek Ipari- és Szolgáltatásfejlesztő Zrt.,(vevő) között
 4. Egyebek

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

Munka Köz - Színházi előadás a Klebelsberg Művelődési Központban
2017-02-24

Március 25. - 19.00 óra
Korognai Károly: Munka Köz ( Vígjáték két részben)

Jegyek elővételben kaphatók az előadás helyszínén: Klebelsberg Művelődési Központ.

Jegy ára :1500 Ft.

 

Szűrés

AJÁNLÓ

 

 


  


 


 


Európa a Polgárokért Program