Kistelek város honlapja

Pályázati felhívás

Kistelek Város Önkormányzata és a Kisteleki Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására.

1. A pályázat célja

A bűnmegelőzést, a helyi identitást, családi összetartozást erősítő programok elsősorban az akcióterület lakossága számára kizárólag az akcióterületen megvalósulva.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Társasházak, lakásszövetkezetek;
 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
 • Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • családi összetartozást,egészséges életszemléletet segítő akciók,családi programok
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
 • Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
 • A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013.10.01., záró időpontja legkésőbb: 2014.12.31 . A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással

A teljes programalap forrása: 11.170.000,-Ft. Az egyes alprogramok közötti megoszlása a következő:
 • Családi összetartozás erősítő akció 4.820.000,-Ft
 • Bűnmegelőzést elősegítő program 6.350.000,-Ft
Támogatási intenzitás:100%. Támogatás összege: minimum 200.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.08.01 nap-tól 2014.12.01 nap-ig

4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város és honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal portáján és a Városfejlesztési Kft irodájában.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:, családi összetartozást,egészséges életszemléletet segítő akciók,családi programok vagy bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
A jelentkezési lapok benyújtása 2014.12.01 -ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-62/598-100-es telefonszámon vagy a hellne@kistelek.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  • árajánlatok
  • költségbecslések

A Közvetítő Szervezet a benyújtandó dokumentumok körét bővítheti.

 

DAOP-5.1.1-12-2013-0003

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
 • Társasházak, lakásszövetkezetek;
 • Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
 • Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.
3. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:
 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • családi összetartozást,egészséges életszemléletet segítő akciók,családi programok
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
 • Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
 • A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013.10.01., záró időpontja legkésőbb: 2014.12.31 . A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozással

A teljes programalap forrása: 11.170.000,-Ft. Az egyes alprogramok közötti megoszlása a következő:
 • Családi összetartozás erősítő akció 4.820.000,-Ft
 • Bűnmegelőzést elősegítő program 6.350.000,-Ft
Támogatási intenzitás:100%. Támogatás összege: minimum 200.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.08.01 nap-tól 2014.12.01 nap-ig

4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város és honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal portáján és a Városfejlesztési Kft irodájában.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
6760 Kistelek, Árpád utca 1-3.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:, családi összetartozást,egészséges életszemléletet segítő akciók,családi programok vagy bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok
A jelentkezési lapok benyújtása 2014.12.01 -ig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-62/598-100-es telefonszámon vagy a hellne@kistelek.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Létesítő okirat másolata
 4. Igazolás / Referenciaigazolás
 5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
  • árajánlatok
  • költségbecslések

A Közvetítő Szervezet a benyújtandó dokumentumok körét bővítheti.

AJÁNLÓ