Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének ülésére, amelynek időpontja: 2017. március 29. (szerda) 15:00 óra helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyisége (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.).

Napirend:

 1. Beszámoló Kistelek Város 2016. évi közrendjéről, közbiztonságáról
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről, a Kisteleki Ede Városi Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása
 4. Kisteleki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a választások óta végzett tevékenységéről, a jövőbeni elképzelések felvázolása és közös találkozási, együttműködési pontok, programok keresése, megjelölése Kistelek Városi Önkormányzattal, annak Képviselő-testületével
 5. Kistelek Város Képviselő-testületének „a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról” szóló 2/2016. (IV. 20.) K.T. számú rendelet módosítása
 6. Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló rendelet megalkotása.
 7. Kistelek Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 8. Döntés hadisírokkal kapcsolatos pályázat pontosításáról
 9. Egyebek
  -    adás-vételek
  -    döntés terület átminősítésről (Vásártér)

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítása /Kistelek Ifjúság tér 4./

A nyilvános írásos előterjesztések anyagai a kistelek.hu honlapon/önkormányzat-dokumentumtár/ kerülnek feltöltésre.

Nagy Sándor s.k. - elnök

AJÁNLÓ