Kistelek város honlapja

Meghívó nyílt testületi ülésre

Ezúton tisztelettel meghívom Kistelek Város Képviselő-testületének rendes, nyilvános ülésére, amelynek

Időpontja: 2022. május 25 (szerda) 14:00 óra

Helye: Kisteleki Polgármesteri Hivatal – 2. számú hivatalos helyiség (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.)

Napirendi pontok:

 1. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat Polgármesterének Kistelek Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
 2. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
 3. Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (V…..) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
 4. Kistelek Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 5. Beszámoló a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, a köztemetőre vonatkozó díjak, díjtételek felülvizsgálata
 6. Magmaplus Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 7. Kisteleki Városfejlesztési Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 8. Kárpátia Kincsesház Kistelek Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 9. Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 10. Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Alapítvány 2021. évi mérleg-és eredmény kimutatása, 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 11. Tájékoztatás a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Osztálya által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéséről
 12. Átfogó értékelés Kistelek Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (2021.)
 13. Beszámoló az óvodai –bölcsődei- beiratkozásról, azok adatairól, tapasztalatairól
 14. Egyebek

Zárt ülés:

 • A Kisteleki Ede Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása, döntés a vezetői megbízásról

Az előterjesztések a honlapra kerülnek folyamatosan feltöltésre.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kistelek, 2022. május 20.

Nagy Sándor s.k. elnök

AJÁNLÓ