Kistelek város honlapja

Alakítsuk együtt Kistelek új jövőképét!

Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való igazítása. Erről hozott most döntést Kistelek Önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánja vizsgálni a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Miért fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a településünk életét befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a Kisteleken élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselő-testülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a város jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk oldani, és amire reagálnunk kell. A Képviselő-testület hiszi, hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni Önökkel, és a kisteleki polgárok, a tervezési folyamat végére magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is együtt tudnak majd működni.
Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a település közösségének fejlődésével is járjon. Fenn kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan város lehessen Kistelek, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát, kérjük az Önök aktív támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék ki nekünk a partnerségi véleményezés során, amelyhez lehetőséget biztosítanak a partnerségi munkacsoport munkaülések, workshopok, lakossági fórum. Szintén a vélemény nyilvánításhoz nyújt lehetőséget az alábbi linken elérhető kérdőív, melyet kérjük töltsenek ki és információikkal járuljanak hozzá a tervezés sikeréhez.

Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Kistelek jövőjének megformálásához.

Legyen tehát olyan településünk, amilyennek mi közösen szeretnénk! Az eredményes közös munka reményében, előre is köszönöm a segítségüket.

Letölthető dokumentumok:

AJÁNLÓ